dimarts, 28 d’octubre de 2008

"Espectacle" de gran força visualUn espectacle singular d'una gran força visual i un increible sentit del ritme. Es tracta de l'espot televisiu d'una marca de televisors que ja té un parell d'anys, amb molta menys post-producció digital de la que un es pot imaginar a primera vista. De fet, quasi totes les explosions de pintura són reals.


Un espectáculo singular de una gran fuerza visual y un increible sentido del ritmo. Se trata del espot televisivo de una marca de televisores que ya tiene un par de años, on mucha menos post-produción digital de la que uno puede imaginarse a primera vista. De hecho, casi todas las explosiones de pintura son reales.