dijous, 22 de gener de 2009

El col·loqui de la revista Stradda a París


Ja han passat le dues activitats que us anunciava a la nota anterior. A París, una barreja de persones ben diverses, amb alguns casos sense massa conexió amb el tema a tractar (“La creació artística en l’espai públic a Barcelona”) i una breu estona per a que cadascun de nosaltres expliqués la seva història. De qualsevol manera una oportunitat per conèixer personalment o descobrir a creadors i “activistes” molt interessants; parlo de l’expert en arts plàstiques i figura emblemàtica del grup “conceptuels catalans à Paris”, Jaume Xifra que viu en aquella ciutat des de finals dels 50. També de Tres, artista plàstic, músic, performer, innovador. Investigador del silenci, tema central de tots els seus treballs, ha realitzat els Conciertos para apagar, en els que tancaven totes les llums i tots els aparells i connexions elèctriques, els seus concerts o els seus cóctels silenciosos.


El col•loqui va estar moderat per Pascal Letellir, sociòleg i historiador de l’art, director de l’Institut Francès de València i profundíssim coneixedor de la ciutat de Barcelona. Noms, detalls, llocs, dates,… tot ho coneixia. I tot això servit per una mirada de fora, sense tots els prejuicis i els antecedents amb els que ens la mirem els de casa.

De la segona activitat reflexiva, les Jornades “Amb els 5 sentits” que agrupava a Sabadell a tot el sector del teatre infantil i juvenil de l’Estat Espanyol en parlarem més endavant.


Ya han transcurrido las dos actividades que os anunciaba en la nota anterior. En París una mezcla de personas bien diversas, algunas de ellas sin demasiada conexión con el tema a tratar (“La creación artística en el espacio público en Barcelona”) y un breve tiempo para que cada uno de nosotros explicara su historia. De cualquier manera, ha sido una oportunidad para conocer personalmente o descubrir a creadores y activistas muy interesantes; hablo del experto en artes plásticas y figura emblemática del grupo “conceptuels catalans à Paris”, Jaume Xifra que vive en aquella ciudad desde finales de los años 50. También de Tres, artista plástico, músico, performer, innovador. Investigador del silencio, tema central de todos sus trabajos, ha realizado los Conciertos para apagar, en los que se cerraban totas las luces y las conexiones eléctricas, sus conciertos o sus cócteles silenciosos.
El coloquio estuvo moderado por Pascal Letellier, sociólogo e historiador del arte, director del Instituto Francés de Valencia y profundísimo conocedor de la ciudad de Barcelona. Nombres, detalles, lugares, fechas,… todo lo sabía. Y todo esto servido por una mirada ajena, sin todos los prejuicios y los antecedentes con los que nos la miramos los locales.

De la segunda actividad reflexiva, las Jornadas “Con los 5 sentidos” que agrupaba en Sabadell a todo el sector el teatro infantil y juvenil del Estado Español, ya hablaremos más adelante.

diumenge, 4 de gener de 2009

2 trobades per pensar una mica sobre el què fem...2 trobades per pensar una mica sobre el què fem…

La primera tindrà lloc el proper 9 de gener a París. La organitzen conjuntament la revista Stradda, Hors les Murs i l’Institut Ramon Llull i vol reflexionar sobre la creació artística a l’espai públic a la ciutat de Barcelona. Plantejada molt a la francesa, posa l’èmfasi en aquelles questions que a ells els hi preocupen. Una mirada molt àmplia en la que hi participaran a part de creadors artístics, urbanistes, sociòlegs,… i jo mateix. Ja us explicaré en aquest blog com ha anat.
Està bé que a París es parli de la creació artística a la ciutat de Barcelona i per extensió a Catalunya.
Més informació a: http://www.horslesmurs.fr/-Nouveau-numero-.html

La segona trobada són les Jornades que organitza regularment l’associació Te Veo que agrupa companyies de teatre infantil i juvenil de tot l’Estat Espanyol. Un sector massa condicionat pel mercat que tot ho admet, i en el que els reptes artístics no acostumen a estar entre les principals prioritats. Aquest cop les jornades estan coorganitzades per la TTP (Teatre per a Tots als Públics), la xarxa Mira i LaSala, tindran lloc a l’Estruch a Sabadell els propers 13, 14 i 15 de gener i porten el títol de “Amb els cinc sentits”.

Parlarem –ho dic en primera persona per què jo hi faré una conferència a més d’haver coordinat totes les demés- de la creativitat, dels límits que s’imposen les companyies a l’hora de crear, de l’imaginari amb el que treballen. De l’espai, del ritual, de l’experiència d’anar al teatre. I del públic, de tots els públics. Hi participaran Enrique Vargas de Teatro de los Sentidos, Joan Font de Comediants, la gent de Teatro delle Ariette, Juam Monedero de Ultramarinos de Lucas …Trobareu el programa de les jornades a: http://www.te-veo.org/

2 encuentros para pensar un poco sobre lo que estamos haciendo…

El primero tendrá lugar en París el próximo 9 de enero. Lo organizan conjuntamente la revista Stradda, Hors les Murs y el Institut Ramon Llull y quiere reflexionar sobre la creación artística en el espacio público en la ciudad de Barcelona. Planteado muy a la francesa, pone el énfasis en aquellas cuestiones que a ellos les preocupan. Una mirada muy amplia en la que participarán, además de creadores artísticos, urbanistas, sociólogos,… y yo mismo. Ya os contaré en este mismo blog como ha ido.
Está bien que en París se hable de creación artística en la ciudad de Barcelona y por extensión en Cataluña.
Más información en:
http://www.horslesmurs.fr/-Nouveau-numero-.htmlEl segundo encuentro son las Jornadas que regularmente organiza la asociación Te Veo que agrupa a compañías de teatro infantil y juvenil de todo el Estado Español. Un sector demasiado condicionado por el mercado que todo lo admite, y en el que los retos artísticos no acostumbran a estar entre las principales prioridades. En esta ocasión las jornadas están coorganizadas por la TTP (Teatre per a Tots als Públics), la red Mira y LaSala, tindrán lugar en l’Estruch en Sabadell los próximos 13, 14 y 15 de enero y llevan el título de “Con los cinco sentidos”.

Hablaremos –y lo digo en primera persona por qué yo daré una conferencia además de haber coordinado el resto- de la creatividad, de los límites que se imponen las compañías cuando se enfrentan a un nuevo espectáculo, del imaginario con el que trabajan. Del espacio, del ritual, de la experiencia de ir al teatro. Y del público, de todos los públicos. Participarán Enrique Vargas de Teatro de los Sentidos, Joan Font de Comediants, la gente de Teatro delle Ariette, Juam Monedero de Ultramarinos de Lucas,…Encontraréis el programa de las jornadas en: http://www.te-veo.org/