dimecres, 1 d’octubre de 2008

Bàsic / Básico

Braakland de la companyia Dakar (Holanda). Fotografia de Jesús Vilamajor

Una declaració de principis. Un viatge a les essències. Un homenatge a un dels mestres. Una cita de Peter Brook del seu llibre "L'espai buit": Puc agafar qualsevol espai buit i anomenar-lo escena. Quan algú travessa aquest espai buit mentre una altra persona l’està observant, ja podem dir que l’acte teatral ha començat.

Una declaración de principios. Un viaje a las esencias. Un homenaje a uno de los maestros. Una cita de Peter Brook de su libro "El espacio vacío": Puedo coger cualquier espacio vacío y llamarlo escena. Cuando alguién cruza este espacio vacío mientras otra persona le está observando, ya podemos decir que el acto teatral ha empezado.