dilluns, 21 de desembre de 2009

Beyond their walls


Fa uns dies, i aprofitant un viatge a Londres, vam assistir amb en Jordi Duran a la presentació de Beyond their walls, una publicació editada per l’Arts Council England que recull el treball realitzat a l’espai públic per deu dels principals centres culturals de la capital anglesa com The Barbican, la Tate, el British Museum, la Royal Opera House o el National Theater.

El juny de 2008 l'Arts Council England va iniciar un programa anomenat News Landscapes, d’abast nacional per promoure el desenvolupament de les activitats artistiques d’alta qualitat a l’aire lliure.

Beyond their walls recull les opinions i reflexions dels responsables d’aquests importants centres culturals sobre l’experiència realitzada fins ara. Parlen de conceptes tan atractius (i tan poc utilitzats al nostre país) com “oferir al públic noves experiències a l’espai públic”, “transformar els llocs de manera inesperada”, “arribar a nous públics”, “estimular la creativitat artística”.

En un moment en que, al nostre país, les institucions culturals atorguen poc valor a les experiències artistiques a l’aire lliure i viuen tancades en els seus temples de la cultura, és molt estimulant veure el grau d’entusiasme que hi ha darrere d’aquesta proposta i comprobar l’efectivitat dels treballs realitzats.

I és encoratjador veure com una d’elles és el National Theater que des del 1990 organitza Watch this space, un festival que dura tot l’estiu i que programa companyies de carrer britàniques però també d’altres països. Aquest estiu passat, i amb el suport de l’Institut Ramon Llull, s’hi van presentar La Industrial Teatrera, Mumusic Circus, Los Gingers i Los2Play.

Descarregar News Landscapes (PDF 1,3 MB)

Descarregar Beyond their walls (PDF 2,1 MB)

Descarregar el programa de Watch this space 2009 (PDF 1,7 MB)


Hace unos días, aprovechando un viaje a Londres asistí, junto a Jordi Duran, a la presentación de Beyond their walls, una publicación editada por el Arts Council England que recoge el trabajo realizado en el espacio público por diez de los principales centros culturales de la capital inglesa como The Barbican, la Tate, el British Museum, la Royal Opera House o el National Theater.

El junio de 2008 el Arts Council England inició un programa titulado News Landscapes, de ámbito nacional para promover el desarrollo de las actividades artísticas de alta calidad al aire libre.

Beyond their walls recoge las opiniones y reflexiones de los responsables de estos importantes centros culturales sobre la experiencia realizada hasta el momento. Mencionan conceptos tan atractivos (y tan inusuales en nuestro país) como “ofrecer al público nuevas experiencias en el espacio público”, “transformar los lugares de manera inesperada”, “llegar a nuevos públicos”, “estimular la creatividad artística”.

En un momento en que, en nuestro país, las instituciones culturales otorgan tan poco valor a las experiencias artísticas al aire libre y viven encerradas en sus templos de la cultura, es muy estimulante ver el grado de entusiasmo que hay detrás de esta propuesta y comprobar la efectividad de los trabajos realizados.

Y es alentador ver como una de ellas es el National Theater que desde el año 1990 organiza Watch this space, un festival que dura todo el verano y que programa a compañías de calle británicas pero también de otros paises. El pasado verano, y con la ayuda del Institut Ramon Llull, se presentaron La Industrial Teatrera, Mumusic Circus, Los Gingers y Los2Play.

Descargar News Landscapes (PDF 1,3 MB)

Descargar Beyond their walls (PDF 2,1 MB)

Descargar el programa de Watch this space 2009 (PDF 1,7 MB)